EN HÅLLBAR
FRAMTID FRÅN 
GRÖN INNOVATION

Vad är Greenovet ?

GREENOVET är ett internationellt projekt som sammanför 18 europeiska partners och som delfinansieras av Europeiska Unionens Erasmus+ -program.

Projektet främjar utvecklingen av europeiska yrkesutbildningens (VET) excellenscenter (Centres of Vocational Excellence, CoVE) inom grön innovation på olika håll i Europa. Dessa möjliggör till sin del en innovativ, inklusiv och hållbar ekonomi.

CoVEn kommer att fokusera på utveckling av kunnande, resurser samt infrastruktur hos de centrala aktörerna, och koppla vidare till utveckling av lokala innovations- och kompetensekosystem. Dessa yrkeskompetenscentra främjar regionell, social och ekonomisk utveckling genom processer av grön och hållbar innovation.

i första skedet kommer projektet att omfatta fyra regioner på olika håll i Europa, i olika utvecklingsskeden, och med olika utmaningar:

 • Steiermark (Österrike)
 • Vasa (Finland)
 • Skopje och omgivning (Norra Makedonien)
 • Leiria (Portugal)
work

Greenovet kopplar de regionella yrkesutbildningsaktörerna på olika nivåer (andra stadiet, högskolesektorn) med lokala företag av olika storlek, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, regionala administratörer och teknologicentra.
Projektet har också en nationell dimension genom att ministerierna och olika associerade sociala projektaktörer till sin del garanterar koordination och koherens på administrativ nivå.

Nyheter

Projekt och evenemang som marknadsförs av GREENOVET

Specifika omålsättning

Konsortiet har kommit överens om följande övergripande mål som projektet ska nå genom sina aktiviteter och resurser:


Att grunda fyra välfungerande, sammankopplade yrkesutbildningens (VET) excellenscenter (Centres of Vocational Excellence, CoVE) till att främja grön innovation och som en dela av lokala kompetens- och innovationsekosystem.


Möjliggöra olika gröna teknologiprojekt (GreenTech)inom andra och tredje stadiets yrkesutbildning i samarbete, samt i europeiska nätverk.


Sammanföra arbetslivets representanter med yrkesutbildare (EQF nivåer 4-8).


Skapa och förstärka innovativa undervisningsmetoder och utbildningstrender inom yrkesutbildning via ett nätverk av excellenscentra (CoVE).


Frambringa insikter om möjligheterna till grön innovation till en bredare publik inom Europa.


Förbättra anställbarheten hos studerande i yrkesutbildning på olika nivåer genom att skapa bättre kontakter mellan utbildningar och arbetslivet.


Uppdatera tekniskt, pedagogiskt och didaktiskt kunnade till att bättre motsvara kommande sociala, ekonomiska och miljöutmaningar.

Konsortiets sammansättning

Projektkonsortiet samlar relevanta yrkesutbildningsintressenter från partnerregioner samt en grupp av europeiska nyckelaktörer som specialiserar att genomföra tillämpad forskning, teknologiöverföring och utveckling av moderna utbildningsorganisationer.

Sammanlagt finns det i projektet 30 delaktiga organisationer (18 partners och 12 associerade intressenter), med lämplig profil, kompetens, expertis och erfarenhet för att kunna genomföra alla aspekter av projektet i följande regioner:


Austria (Styria)

 • FH Joanneum Gesellschaft mbH
 • Technische Universität Graz
 • 3s Unternehmensberatung GmbH
 • Green Tech Valley Cluster GmbH
 • HTBLuVA Graz-Gösting
 • Wirtschaftskammer Steiermark

Finland (Vaasa)

 • VAASAN YLIOPISTO
 • VAMIA
 • Oy Merinova Ab
 • Ab Yrkeshögsskolan vid Åbo Akademi – Novia

Portugal (Leiria)

 • Instituto Politécnico de Leiria
 • Pombal Prof – Sociedade de Educação e Ensino Profissional, S.A.
 • NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria

North Macedonia (Skopje)

 • Zdruzenie Nacionalen centar za razvoj na inovacii i pretpriemacko ucenje Skopje
 • Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
 • ASUC Boro Petrushevski
 • RADE KONCAR - TEP DOOEL Skopje
 • Macedonian Chambers of Commerce