KESTÄVÄ
TULEVAISUUS
VIHREÄSTÄ
​INNOVAATIOSTA

Mikä on GREENOVET?

GREENOVET on kansainvälinen projekti joka kerää yhteen 18 eurooppalaista partneria ja jonka osarahoittajana on Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelma.

Projekti pyrkii edistämään ammatillisen koulutuksen (VET) kehitystyötä vihreän innovaation alueella ympäri Euroopan, perustamalla osaamiskeskuksia (Centers of Vocational Excellence, CoVE), jotka osaltaan mahdollistavat innovatiivisen, osallistavan ja kestävän talouden.

CoVE-yksiköt keskittyvät tärkeimpien sidosryhmien osaamiseen, resursseihin ja infrastruktuuriin innovaatio- ja osaamisekosysteemien kehittämisessä. Ne vaikuttavat osaltaan aluekehitykseen ja edistävät ympäristönsuojelua sekä sosiaalista ja taloudellista kehitystä Euroopassa ammatillisen koulutuksen vihreän ja kestävän innovaation prosessien kautta.

Ensi vaiheessa projekti keskittyy neljään Euroopan eri puolilla sijaitsevaan seutukuntaan jotka ovat erilaisissa kehitysvaiheissa ja joiden haasteet niin ikään ovat erilaisia:

 • Steiermark (Itävalta)
 • Vaasa (Suomi)
 • Skopjen seutukunta (Pohjois-Makedonia)
 • Leiria (Portugali)
work

GREENOVET tuo yhteen alueelliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri tasoilla (toisella asteella ja korkea-asteella, paikalliset yritykset, eri sektorien ja työnantajien edustajat, alueelliset hallinto-organisaatiot ja innovaatiojärjestelmän toimijat.
Hankkeen toiminta ulottuu myös kansalliselle tasolle ministeriöiden ja sosiaalisten toimijoiden kautta, jotta koordinaatio ja yhteensopivuus voidaan varmistaa.

Uutiset

Projektien ja tapahtumien edistäminen GREENOVET -hankkeessa

Erityiset tavoitteet

Konsortion partnerit ovat yhdessä asettaneet hankkeelle seuraavat keskeiset tavoitteet, jotka tullaan saavuttamaan hankkeessa suunnitelluin toimin ja resurssein:


Perustaa neljä toimivaa ja keskenään kytköksissä olevaa osaamiskeskusta (CoVEa; Centres of Vocational Excellence) vihreän innovaation edistämiseksi osaksi paikallisia osaamis- ja innovaatioekosysteemeitä.


Mahdollistaa toisen ja kolmannen asteen koulutusorganisaatioiden vihreän teknologian (GreenTech) projekteja, yhteistyössä ja verkostoituen muihin ammatillisiin toimijoihin.


Tuoda yhteen teollisuuden ja palveluiden työnantajia ammatillisten kouluttajien (EQF tasot 4-8) kanssa.


Luoda ja vahvistaa innovatiivisia opetusmenetelmiä ja seurata kasvatuksen trendejä ammatillisessa koulutuksessa CoVE:jen kautta.


Tuoda vihreän innovaation mahdollisuuksia esiin laajemmalle yleisölle Euroopassa.


Parantaa ammatillisten opiskelijoiden työllistettävyyttä, luomalla parempia yhteyksiä koulutuksen ja työelämän välille.


Päivittää ammatillisten opettajien tekniset, pedagogiset ja didaktiset taidot vastaamaan tulevia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöhaasteita.

Konsortio

Projektin konsortioon kuuluvat kaikki keskeiset sidosryhmät hankkeen partnerimaista, sekä tutkimukseen, teknologian siirtoon ja opetussuunnitelmien uudistamiseen erikoistuneita partnereita Euroopan maista.

Projektia toteuttaa 30 partnerin muodostama konsortio (18 varsinaista partneria, 12 liitännäisjäsentä) jolla on kaikki tarvittava osaaminen, kompetenssi, kokemus ja erikoistuminen joka hankkeen toteutumiseen tarvitaan eri alueilla:


Austria (Styria)

 • FH Joanneum Gesellschaft mbH
 • Technische Universität Graz
 • 3s Unternehmensberatung GmbH
 • Green Tech Valley Cluster GmbH
 • HTBLuVA Graz-Gösting
 • Wirtschaftskammer Steiermark

Finland (Vaasa)

 • VAASAN YLIOPISTO
 • VAMIA
 • Oy Merinova Ab
 • Ab Yrkeshögsskolan vid Åbo Akademi – Novia

Portugal (Leiria)

 • Instituto Politécnico de Leiria
 • Pombal Prof – Sociedade de Educação e Ensino Profissional, S.A.
 • NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria

North Macedonia (Skopje)

 • Zdruzenie Nacionalen centar za razvoj na inovacii i pretpriemacko ucenje Skopje
 • Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
 • ASUC Boro Petrushevski
 • RADE KONCAR - TEP DOOEL Skopje
 • Macedonian Chambers of Commerce