Uutiset

Projektien ja tapahtumien edistäminen GREENOVET -hankkeessa

Alueellinen työpaja Steiermarkissa

Alueellinen työpaja Itävallan Grazissa pidettiin 25. tammikuuta 2021, ja siihen osallistui 37 aktiivista osallistujaa. Se jaettiin kahteen työpajaan:
Työpaja 1, jossa keskusteltiin relevanttien taitojen puutteesta, Työpaja 2, jossa keskusteltiin projektin ja CoVE: n sidosryhmien mahdollisista rooleista ja hyödyistä.
Os participantes mostraram a sua preocupação para com os prazos da fase de estudo e consideram que o atual sistema educativo ainda está demasiado ligado à formação académica, ignorando a importância da formação intraempresas.

work

Osallistujat ilmaisivat olevansa huolestuneita eri opintovaiheiden määräajoista ja siitä, että nykyinen koulutusjärjestelmä on edelleen liian sitoutunut formaaliin akateemiseen koulutukseen ottamatta huomioon yrityksen sisäisen koulutuksen merkitystä. Esitetyt mielipiteet keskittyivät lähinnä siihen, mitä vihreään innovaatioon tarvitaan ja miten se voidaan saavuttaa. Keskustelun aikana kaikki opinnot läpäisevät valmiudet määriteltiin vihreän innovaation avainkompetensseiksi ja useat niistä tunnistettiin tärkeiksi.

Työpaja keskusteli myös siitä, kuinka vihreän innovaation edellyttämät puuttuvat taidot voidaan toteuttaa. Tähän ehdotettiin lisäpanostuksia; hallitsevana elementtinä tässä keskustelussa nähtiin kuitenkin luovuuden merkitys. Keskiasteen oppilaitosten joustavuuden puute vaikuttaa opiskelijoiden luovuuteen, ja kaikki elinkeinoelämän edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että luovilla ihmisillä on jatkossa suuri merkitys elinkeinoelämässä. Käytännössä vihreä innovaatio olisi tunnistettava ja löydettävä koulutusaikana. Sekä kaksoiskoulutus että elinikäinen oppiminen ovat myös avainasemassa.

Osallistujat pohtivat myös, miksi ammatillisen koulutuksen vihreä innovaatio on merkityksellistä juuri heidän organisaatiolleen, ja useita eri toimenpiteitä ehdotettiin. Sessiossa keskusteltiin myös joistakin jo nyt toteutettavista aloitteista, kuten Steiermarkin osavaltion koulutusosaston kehittämästä projektista ekologisten kykyjen edistämiseksi ja haastamiseksi. Lopuksi osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että Steiermarkissa on tarjolla paljon erilaisia oikeansuuntaisia toimenpiteitä ja koulutuksia, mutta niistä ei vain tiedetä riittävästi.