Nyheter

Projekt och evenemang som marknadsförs av GREENOVET

Pågående strategisk forskning

Med gemensamma ansträngningar och förenade sinnen arbetar vårt team hårt med strategisk forskning.
En online-undersökning genomfördes i alla fyra regionerna för att lära känna deras nuvarande situation och identifiera kompetensklyftan. Enkäten skickades till en utvald grupp respondenter.

work

Just nu analyseras de insamlade datamängderna separat i varje region, baserat på delad kunskap och erfarenhet. Snart förväntar vi oss att ha regionala kompetensklyftrapporter från Steiermark, Vasa regionen, Leiria och Skopje, som kommer att vara den viktigaste insatsen för den slutgiltiga jämförande rapporten ”Grön innovation i yrkesutbildning - perspektiv/nuvarande situation och utmaningar”.

Skillnader i yrkesfärdigheter identifieras och mäts med hänsyn till smarta specialiseringsstrategier för varje region. Resultaten från första arbetspaketet kommer att hjälpa det andra arbetspaketet avsevärt när man utvecklar och inrättar centren för yrkesmässig kunskap (CoVEs) - och inte bara för det andra arbetspaketet utan också hela projektet, eftersom det tar upp huvudmålen för centren.