Nyheter

Projekt och evenemang som marknadsförs av GREENOVET

Regional workshop i Leiria

Den regionala workshopen i Leiria, Portugal, hölls den 19 januari 2021 med 56 deltagare.Deltagarna inkluderade flera företag, yrkesutbildningsannordnare, lokala tjänstemän och organisationer.
Dessa intressenter identifierade miljöproblem och områden där ytterligare åtgärder behövs i regionen (t.ex. utveckling av regionala studier som resulterar i tillförlitliga data om effekterna av biprodukter från plast- och gummiindustrin på miljön; behovet av att öka den cirkulära ekonomin genom att öka selektiv insamling av sopmaterial.)

work

Dessutom var dessa intressenter överens om att ett viktigt första steg skulle vara att öka medvetenheten om vikten av hållbarhet och grön innovation för miljön och för samhället. För yrkesutbildningsannordnare kan detta uppnås genom att dessa ämnen byggs in i de befintliga läroplanerna.

Det är redan en praxis i vissa skolor inom ramen för den nationella strategin för den fria bildningen, men det är nödvändigt att både införa det i de tekniska områdena och att skapa särskilda kortare separata ämneskurser om grön innovation. Ytterligare områden som kräver uppmärksamhet är lärarutbildning för att möjliggöra både tvärgående utveckling av kompetens för studerande (i de allmänna kurserna såväl som i den tekniska komponenten) och utvecklingen av specifika kompetenser inom grön innovation.