Nyheter

Projekt och evenemang som marknadsförs av GREENOVET

Regional workshop i Steiermark

Den regionala workshopen i Graz, Österrike, hölls den 25 januari 2021 med 37 deltagare. Den delades in i två workshops:
Workshop 1, där kompetensgapet diskuterades, Workshop 2, där den potentiella rollen / fördelarna för intressenterna i projektet och CoVE diskuterades.

work

Deltagarna visade sin oro över strikta deadlines för studieetapper och att det nuvarande utbildningssystemet fortfarande är för knutet till akademisk utbildning samt bortser från vikten av utbildning inom företaget. Meningarna var mestadels inriktade på vad som behövs för grön innovation och hur man kan uppnå det.

Under diskussionen definierades tvärgående kompetenser som nyckelkompetenser för grön innovation. Vidare diskuterades det hur de saknade kompetenser som behövs för den gröna innovationen kan implementeras, och några möjliga ingångar föreslogs under denna workshop. Dominerande inslag i denna diskussion var vikten av kreativitet.

Bristen på flexibilitet i gymnasieskolan påverkar studenternas kreativitet, och alla företrädare för näringslivet var överens om att kreativa människor är mycket viktiga i näringslivet. Mångsidigt kunnande och livslångt lärande är nyckeln. Deltagarna funderade också varför grön innovation i yrkesutbildning skulle vara relevant för deras organisation och flera förbättringsåtgärder identifierades.

Inom denna session diskuterades också några av de initiativ som redan genomförs, till exempel projektet "ekologisk talent" som utvecklats av utbildningsdirektoratet i delstaten Steiermark för att främja och utmana ekologiska talanger. För att avsluta var deltagarna överens om att det finns redan väldigt många saker på gång i Steiermark, trots att man inte känner till dem.