Nyheter

Projekt och evenemang som marknadsförs av GREENOVET

Regional workshop Skopje

Den regionala workshopen i Skopje, Nordmakedonien, hölls den 26 januari med 35 deltagare.
Under workshopen skapades fyra breakout-rum där representanter från alla målgrupper var inblandade.

work

När de nödvändiga kompetenserna för grön innovation diskuterades vidare, liksom bristerna i kompetensnivån som måste åtgärdas, definierades också relevanta aspekter som bör beaktas för att uppmuntra grön innovation.

Till slut var de flesta deltagarna överens om att alla tre föreslagna lösningar (att introducera nya relevanta ämnen inom den formella utbildningen, utvidga de befintliga ämnena med nya tvärgående ideer, och nya informella kurser och utbildningar) bör övervägas samtidigt som man funderar på att direkt implementera de saknade kompetenser som den gröna innovationen.

När det gäller den formella utbildningen kan nya relevanta ämnen involveras, men då måste de befintliga läroplanerna uppgraderas. Dessutom är det viktigt att alla studerande skall få information och kunskap relaterad till de gröna teknologierna och ökad klimatkompetens, inte bara de som deltar i olika tävlingar.