Uutiset

Projektien ja tapahtumien edistäminen GREENOVET -hankkeessa

Meneillään oleva strateginen tutkimus

Tiimimme työskentelee ahkerasti strategisen tutkimuksen parissa yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.
Kaikilla neljällä seudulla toteutettiin verkkokysely, jonka tarkoituksena oli perehtyä kunkin alueen nykytilanteeseen ja tunnistaa osaamisvaje. Kysely lähetettiin erikseen valituille sidosryhmille.

work

Tällä hetkellä kullakin alueella kerätty aineisto analysoidaan erikseen, ja siitä tehdään johtopäätöksiä yhteisesti jaetun tiedon ja kokemusten pohjalta. Pian odotamme saavamme alueellisia osaamisvajeita kuvaavat ajankohtaiset raportit Steiermarkista, Vaasan seudulta, Leiriasta ja Skopjesta, mikä on tärkein panos lopulliseen vertailuraporttiin "Vihreä innovaatio ammatillisessa koulutuksessa - näkökulmat/nykytilanne ja haasteet".

Ammattitaidoissa ilmeneviä osaamispuutteita tunnistetaan ja mitataan suhteessa kunkin alueen älykkään erikoistumisen strategiaan. Ensimmäisen työvaiheen tulokset auttavat merkittävästi 2. vaiheessa ammatillisen huippuosaamisen yksiköiden (CoVE) kehittämisessä ja perustamisessa - eikä vain toisen työkokonaisuuden, vaan myös koko projektin osalta, koska ne suuntaavat yksiköiden päätavoitteita.