Uutiset

Projektien ja tapahtumien edistäminen GREENOVET -hankkeessa

Alueellinen työpaja Vaasassa

Vaasan ensimmäinen alueellinen työpaja pidettiin 13. tammikuuta 2021, ja siihen osallistui yli kolmekymmentä koulutuksen ja työelämän edustajaa.
Työpajassa oli neljä ryhmätyöhuonetta, joissa käytiin vilkkaita keskusteluja.

work

Suomessa ammatillisen koulutuksen järjestäjät EQF-tasoilla 4-5 otetaan huomioon kansallisessa kehyksessä ja tutkintoperusteissa, jotka Opetushallitus on vahvistanut. Suomalainen järjestelmä on kuitenkin hyvin joustava. Tutkintoja on mahdollista suunnata paikallisten ja alueellisten tarpeiden mukaan. Painopisteitä voi muuttaa myös yksilötasolla, koska henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tehdään erikseen jokaiselle opiskelijalle.

Vaasan seudulla on kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta: Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten (ruotsinkielinen YA!). Vaasan seudulla on myös kolme yliopistoa: Vaasan yliopisto, Åbo Akademi ja Hankenin kauppakorkeakoulu, ja kaksi ammattikorkeakoulua: Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ja ruotsinkielinen Yrkeshögskolan Novia.

Suomen ammatillisesti orientoitunut korkeakoulutus tarjoaa moniulotteista osaamista opiskelijoille. Seminaarin aikana osallistujat tunnistivat useita ammatillisten oppilaitosten tarjoamia taitoja vihreän innovaation näkökulmasta. Suomessa on hyvin tärkeätä rakentaa vihreää innovaatiota osana virallista koulutusjärjestelmää. Tässä mielessä keskusteltiin useista ehdotuksista vihreän innovaation edellyttämien, mutta nyt vielä puuttuvien taitojen kehittämiseksi.