Nyheter

Projekt och evenemang som marknadsförs av GREENOVET

Regional workshop i Vasa

Den regionala workshopen i Vasa, Finland, hölls den 13 januari 2021 med ett 30-tal deltagare. Inom workshopen skapades fyra breakout-rum där livliga diskussioner ägde rum.
I Finland beaktas yrkesutbildningsannordaren på EQF-nivå 4-5 i de nationella ramverk och examensgrunderna som Utbildningsstyrelsen sedan länge har kategoriserat.

work

Det finska systemet är dock mycket flexibelt. Det är möjligt att utveckla läroplanerna för lokala och regionala behov. Fokus ligger också på individen, eftersom en personlig kompetensutvecklingsplan görs separat för varje studerande. I Vasaregionen finns två yrkesutbildningsannordnare: Vamia och Yrkesakademin i Österbotten (YA!). I Vasa-regionen finns också tre universitet: Vasa universitet, Åbo Akademi och Hanken School of Economics, och två yrkeshögskolor:
VAMK och Yrkeshögskolan Novia. Högskoleutbildning i Finland ger studerande typiskt en ganska mångsidig kompetens. Under denna workshop identifierade deltagarna flera kompetenser som erbjuds av yrkesutbildningsanordnarna som relevanta för grön innovation. I Finland är det viktigt att bygga grön innovation som en del av det formella utbildningssystemet. I den meningen diskuterades flera förslag på hur de saknade kompetenser som behövs för grön innovation kan implementeras.