Uutiset

Projektien ja tapahtumien edistäminen GREENOVET -hankkeessa

Alueellinen työpaja Leiriassa

Alueellinen työpaja Leiriassa, Portugalissa, pidettiin 19. tammikuuta 2021, ja siihen osallistui 56 henkeä.
Osallistujiin kuului useita yrityksiä, ammatillisen koulutuksen tarjoajia, sekä paikallisia virkamiehiä ja laitoksia.

work

Nämä sidosryhmät tunnistivat ympäristöongelmat ja alueet, joihin tarvitaan lisätoimenpiteitä alueella. (Esimerkiksi sellaisten alueellisten tutkimusten kehittäminen, joiden tuloksena saadaan luotettavaa tietoa muovi- ja kumiteollisuuden sivutuotteiden vaikutuksista ympäristöön, tarve lisätä kiertotaloutta, ja jätemateriaalien valikoivan keräyksen lisääminen.) Lisäksi nämä sidosryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että tärkeä ensimmäinen askel olisi tietoisuuden lisääminen kestävyyden ja vihreän innovaation merkityksestä ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Ammatillisen koulutuksen tarjoajien kannalta tämä voitaisiin saavuttaa lisäämällä nämä aiheet läpäisevinä nykyisiin opetussuunnitelmiin. Tämä onkin jo käytäntö joissakin kouluissa kansallisen kansalaisuuskasvatuksen strategian puitteissa, mutta on välttämätöntä tuoda käytäntö myös teknisiin koulutuksiin ja myös luoda vihreää innovaatiota käsitteleviä erityiskursseja. Opettajankoulutus, joka mahdollistaa sekä opiskelijoiden osaamisen monialaisen kehittämisen (kurssien yleissivistävässä ja teknisessä osassa) että erityisten taitojen kehittämisen vihreän innovaation puitteissa, on myös huomiota vaativa alue.