Uutiset

Projektien ja tapahtumien edistäminen GREENOVET -hankkeessa

Skopjen alueellinen työpaja

Ensimmäinen alueellinen työpaja Skopjessa, Pohjois-Makedoniassa, pidettiin 26. tammikuuta.
Siihen osallistui kaikkiaan 35 osallistujaa. Seminaarin aikana luotiin neljä ryhmätyöhuonetta, joihin kuhunkin osallistui kaikkien kohderyhmien edustajia.

work

Vuorovaikutteisen työpajan tuloksena virisi varsin laadukas keskustelu, jossa vaihdettiin mielipiteitä ja annettiin ohjeita tulevaa CoVE -yhteistyötä varten.

Kysymykseen ammatillisten oppilaitosten (vihreästä näkökulmasta) tarjoamasta osaamisesta osallistujat luettelivat aluksi joitain keskeisimpiä vaadittavia taitoja. Kun vihreän innovaation edellyttämistä taidoista ja niissä olevista puutteista keskusteltiin edelleen, määriteltiin myös ne näkökohdat, jotka olisi otettava huomioon vihreän innovaation edistämiseksi.

Loppujen lopuksi suurin osa osallistujista oli yhtä mieltä siitä, että kaikkia kolmea ehdotettua ratkaisua (uusien vihreiden aiheiden mukaan ottaminen muodollisessa koulutuksessa, olemassa olevien oppiaineiden laajentaminen uusilla aiheilla, lyhyempiä kursseja ja koulutuksia) tulisi harkita, kun ajatellaan puuttuvien taitojen täydentämistä kohti vihreää innovaatiota. Tällöin virallisen koulutuksen osalta voidaan toki ottaa mukaan uusia asiaan kuuluvia aiheita, mutta nykyisiä opetussuunnitelmia on silloin päivitettävä. Muun kuin tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen järjestäjien olisi samoin järjestettävä lisää kursseja ja koulutuksia. Lisäksi todettiin, että kaikkien opiskelijoiden, ei vain eri kilpailuihin osallistuvien, tulisi saada tietoa vihreistä teknologioista ja lisätä ilmasto-osaamistaan.